Reference dávám rád

Nedávno mě z ničehonic začala otravovat HR pracovnice z jedné personálky, abych jí potvrdil referenci na jednoho bývalého programátora v JetMinds. Samozřejmě jsem rád vyhověl a data potvrdil.

Screen Shot 2014-05-09 at 14.46.11

Jenže oné ženě to nestačilo a začala po mě chtít víc a víc.

Screen Shot 2014-05-09 at 14.46.17

Screen Shot 2014-05-09 at 14.47.54

Tak jsem jí to sepsal pěkně od začátku. Dlužno podotknout, že M práci nakonec dostal. 🙂

Screen Shot 2014-05-09 at 14.40.13

55 thoughts on “Reference dávám rád

Comments are closed.